Over Rossinant

Rossinant is de naam van de organisatiestructuur opgericht door Wim Viaene, verwijzend naar het gelijknamig paard van Don Quichote. Een structuur die antwoorden zoekt en geeft op de noden van individuele kunstenaars en gezelschappen op diverse vlakken.

Creativiteit vraagt een focus die te vaak strandt in dagelijks beslommeringen. Rossinant vormt een brug tussen het willen, kunnen en uitvoeren.

Rossinant is de “back office” voor artistieke en creatieve processen – een bureau in al zijn verschijningsvormen:

  • een plek waar ontmoetingen kunnen gebeuren,
  • een ruimte voor artistieke uitwisseling en feedback,
  • waar tijd wordt gemaakt voor conceptontwikkeling en planning,
  • met aandacht voor de administratieve en zakelijke onderbouw van elk creatief project,
  • waar gezocht wordt naar financiering: privé, partnerships, subsidies,..,
  • met kennis van verschillende kunstdisciplines, elk met een eigen ontwikkelingslogica.,

Rossinant is ook een groep freelancers, deskundig in productie, (meertalige) communicatie, administratie, artistieke input,…

Alles begint bij een goed gesprek – gericht op een langetermijntraject en duurzaamheid.

What feels, works.